افزایش رتبه الکسا

افزایش رتبه الکسا

با افزایش بازید وب سایت شما ، رتبه ی الکسا نیز به راحتی بالا می رود .

افزایش ورودی گوگل

افزایش ورودی گوگل

با افزایش ورودی از گوگل می توانید به راحتی رتبه ی خود در گوگل را بالا ببرید .

افزایش بازدید سایت

افزایش بازدید سایت

افزایش بازدید سایت در کوتاه ترین زمان ممکن را با سئو هاما تجربه کنید .

کلیک گوگلی

 

بسته ی یک دسکتاپ

ماهیانه150تومان

 • تعداد ورودی از گوگل: روزانه 100 کلیک
 • تعداد ورودی از گوگل: ماهیانه 3000 کلیک
 • مدت مصرف:یک ماهبرای نتیجه گیری بهتر خرید 3 ماه انجام دهید
 • این روش برای جلوتر آمدن کلمه شما در نتایج گوگل میباشد
 • روش کار به این صورت است که کلمه مورد نظر شما توسط کاربران سرچ شده و بعد از ورود حد اقل 3 دقیقه در سایت شما میمانند
 • که باعث افزایش رنک سایت شماو بهبود جایگاه شما بخاطر واقعی بودن ip خا میباشد
 • عدد اعلام شده میانگین بوده و آمار با حودد 10 عدد بالاتر یا پایین تر میباشد
 • درصورت تغییر کد اعلام شده در سایت تبلیغ حدف میگردد و خسارت وارده به عهده خریدار میباشد
 • این تبلیغ فقط مخصوص سایتهای مجاز در چهار چوب قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد
 • پس از خرید از منو کاربری سایت و کلمه مورد نظر را اعلام نماییید

بسته ی سه دسکتاپ

ماهیانه380تومان

 • تعداد ورودی از گوگل: روزانه 300 کلیک
 • تعداد ورودی از گوگل: ماهیانه 9000 کلیک
 • مدت مصرف: یک ماهبرای نتیجه گیری بهتر خرید 3 ماه انجام دهید
 • این روش برای جلوتر آمدن کلمه شما در نتایج گوگل می باشد.
 • روش کار به این صورت است که کلمه مورد نظر شما توسط کاربران سرچ شده و بعد از ورود حداقل 3 دقیقه در سایت شما می مانند.
 • که باعث افزایش رنک سایت شماو بهبود جایگاه شما بخاطر واقعی بودن ip ها می باشد.
 • عدد اعلام شده میانگین بوده و آمار با حودد 10 عدد بالاتر یا پایین تر می باشد.
 • درصورت تغییر کد اعلام شده در سایت تبلیغ حدف می گردد و خسارت وارده به عهده خریدار می باشد.
 • این تبلیغ فقط مخصوص سایت های مجاز در چهار چوب قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
 • پس از خرید از منو کاربری سایت و کلمه مورد نظر را اعلام نمایید.

بسته ی چهار دسکتاپ

ماهیانه600تومان

 • تعداد ورودی از گوگل: روزانه 500 کلیک
 • تعداد ورودی از گوگل: ماهیانه 15000 کلیک
 • مدت مصرف:یک ماهبرای نتیجه گیری بهتر خرید 3 ماه انجام دهید
 • این روش برای جلوتر آمدن کلمه شما در نتایج گوگل میباشد
 • روش کار به این صورت است که کلمه مورد نظر شما توسط کاربران سرچ شده و بعد از ورود حد اقل 3 دقیقه در سایت شما میمانند
 • که باعث افزایش رنک سایت شماو بهبود جایگاه شما بخاطر واقعی بودن ip خا میباشد
 • عدد اعلام شده میانگین بوده و آمار با حودد 10 عدد بالاتر یا پایین تر میباشد
 • درصورت تغییر کد اعلام شده در سایت تبلیغ حدف میگردد و خسارت وارده به عهده خریدار میباشد
 • این تبلیغ فقط مخصوص سایتهای مجاز در چهار چوب قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد
 • پس از خرید از منو کاربری سایت و کلمه مورد نظر را اعلام نماییید

بسته ی یک موبایل

ماهیانه80تومان

 • تعداد ورودی از گوگل: روزانه 50 کلیک
 • تعداد ورودی از گوگل: ماهیانه 1500 کلیک
 • مدت مصرف: یک ماهبرای نتیجه گیری بهتر خرید 3 ماه انجام دهید.
 • این روش برای جلوتر آمدن کلمه شما در نتایج گوگل می باشد.
 • روش کار به این صورت است که کلمه مورد نظر شما توسط کاربران سرچ شده و بعد از ورود حداقل 3 دقیقه در سایت شما می مانند.
 • که باعث افزایش رنک سایت شما و بهبود جایگاه شما بخاطر واقعی بودن ip ها می باشد.
 • عدد اعلام شده میانگین بوده و آمار با حودد 10 عدد بالاتر یا پایین تر می باشد.
 • درصورت تغییر کد اعلام شده در سایت تبلیغ حدف می گردد و خسارت وارده به عهده خریدار می باشد.
 • این تبلیغ فقط مخصوص سایت های مجاز در چهار چوب قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
 • پس از خرید از منو کاربری سایت و کلمه مورد نظر را اعلام نمایید.

بسته ی چهار موبایل

ماهیانه320تومان

 • تعداد ورودی از گوگل: روزانه 300 کلیک
 • تعداد ورودی از گوگل: ماهیانه 9000 کلیک
 • مدت مصرف: یک ماهبرای نتیجه گیری بهتر خرید 3 ماه انجام دهید.
 • این روش برای جلوتر آمدن کلمه شما در نتایج گوگل می باشد.
 • روش کار به این صورت است که کلمه مورد نظر شما توسط کاربران سرچ شده و بعد از ورود حداقل 3 دقیقه در سایت شما می مانند.
 • که باعث افزایش رنک سایت شما و بهبود جایگاه شما بخاطر واقعی بودن ip ها می باشد.
 • عدد اعلام شده میانگین بوده و آمار با حودد 10 عدد بالاتر یا پایین تر می باشد.
 • درصورت تغییر کد اعلام شده در سایت تبلیغ حدف می گردد و خسارت وارده به عهده خریدار می باشد.
 • این تبلیغ فقط مخصوص سایت های مجاز در چهار چوب قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
 • پس از خرید از منو کاربری سایت و کلمه مورد نظر را اعلام نمایید.

بسته ی پنج موبایل

ماهیانه650تومان

 • تعداد ورودی از گوگل: روزانه 500 کلیک
 • تعداد ورودی از گوگل: ماهیانه 15000 کلیک
 • مدت مصرف: یک ماهبرای نتیجه گیری بهتر خرید 3 ماه انجام دهید.
 • این روش برای جلوتر آمدن کلمه شما در نتایج گوگل می باشد.
 • روش کار به این صورت است که کلمه مورد نظر شما توسط کاربران سرچ شده و بعد از ورود حداقل 3 دقیقه در سایت شما می مانند.
 • که باعث افزایش رنک سایت شما و بهبود جایگاه شما بخاطر واقعی بودن ip ها می باشد.
 • عدد اعلام شده میانگین بوده و آمار با حودد 10 عدد بالاتر یا پایین تر می باشد.
 • درصورت تغییر کد اعلام شده در سایت تبلیغ حدف می گردد و خسارت وارده به عهده خریدار می باشد.
 • این تبلیغ فقط مخصوص سایت های مجاز در چهار چوب قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
 • پس از خرید از منو کاربری سایت و کلمه مورد نظر را اعلام نمایید.
© کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت و نرم افزار برای سئوهاما محفوظ است.