تبلیغات گوگلی پایه

 

پلن 1

129تومان

 • این پلن پایه بوده و زمان استفاده قابل برنامه ریزی نیست.
 • تعداد کلمات محدود به پذیرش گوگل است.
 • متن تبلیغات آزاد می باشد.
 • حد اکثر تعداد ورودی کاربر 2000
 • متوسط تعداد ورود کاربر 400
 • حداکثر کلید واژه نامحدود
 • هزینه کلیک حداقل 1 سنت
 • اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ دارد
 • مدیریت زمان،مکان،بودجه دارد
 • مشاوره SEO رایگان دارد
 • استفاده از اکانت های دارای History دارد
 • امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ... پشتیبانی می شود
 • تبلیغات موبایل دارد
 • نمایش رایگان
 • گوگل فارسی رایگان
 • مدت نمایش رایگان

پلن 3

314تومان

 • این پلن پایه بوده و زمان استفاده قابل برنامه ریزی نیست.
 • تعداد کلمات محدود به پذیرش گوگل است.
 • متن تبلیغات آزاد می باشد.
 • حد اکثر تعداد ورودی کاربر 5000
 • متوسط تعداد ورود کاربر 1000
 • حداکثر کلید واژه نامحدود
 • هزینه کلیک حداقل 1 سنت
 • اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ دارد
 • مدیریت زمان، مکان، بودجه دارد
 • مشاوره SEO رایگان دارد
 • استفاده از اکانت های دارای History دارد
 • امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ... پشتیبانی می شود
 • تبلیغات موبایل دارد
 • نمایش رایگان
 • گوگل فارسی رایگان
 • مدت نمایش رایگان

تبلیغات گوگلی پیشرفته

 

پلن 4

619تومان

 • این پلن زمان استفاده قابل برنامه ریزی دارد.
 • تعداد کلمات محدود به پذیرش گوگل است.
 • متن تبلیغات آزاد می باشد.
 • حد اکثر تعداد ورودی کاربر 10000
 • متوسط تعداد ورود کاربر 2000
 • حداکثر کلید واژه نامحدود
 • هزینه کلیک حداقل 1 سنت
 • اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ دارد
 • مدیریت زمان،مکان،بودجه دارد
 • مشاوره SEO رایگان دارد
 • استفاده از اکانت های دارای History دارد
 • امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ... پشتیبانی می شود
 • تبلیغات موبایل دارد
 • نمایش رایگان
 • گوگل فارسی رایگان
 • مدت نمایش رایگان

پلن 6

3312تومان

 • این پلن زمان استفاده قابل برنامه ریزی دارد.
 • تعداد کلمات محدود به پذیرش گوگل است.
 • متن تبلیغات آزاد می باشد.
 • حد اکثر تعداد ورودی کاربر 50000
 • متوسط تعداد ورود کاربر 10000
 • حداکثر کلید واژه نامحدود
 • هزینه کلیک حداقل 1 سنت
 • اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ دارد
 • مدیریت زمان،مکان،بودجه دارد
 • مشاوره SEO رایگان دارد
 • استفاده از اکانت های دارای History دارد
 • امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ... پشتیبانی می شود
 • تبلیغات موبایل دارد
 • نمایش رایگان
 • گوگل فارسی رایگان
 • مدت نمایش رایگان

تبلیغات گوگلی حرفه ای

 

پلن 7

6724تومان

 • این پلن زمان استفاده قابل برنامه ریزی هم چنین قابلیت استفاده در چند سایت مختلف و صفحات داخلی نیز امکان پذیر است.
 • تعداد کلمات محدود به پذیرش گوگل است.
 • متن تبلیغات آزاد می باشد.
 • حد اکثر تعداد ورودی کاربر 100000
 • متوسط تعداد ورود کاربر 20000
 • حداکثر کلید واژه نامحدود
 • هزینه کلیک حداقل 1 سنت
 • اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ دارد
 • مدیریت زمان،مکان،بودجه دارد
 • مشاوره SEO رایگان دارد
 • استفاده از اکانت های دارای History دارد
 • امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ... پشتیبانی می شود
 • تبلیغات موبایل دارد
 • نمایش رایگان
 • گوگل فارسی رایگان
 • مدت نمایش رایگان
© کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت و نرم افزار برای سئوهاما محفوظ است.