پیشفرض - تمام ربات‌های موجود:  
    
تاخیر خزش:
    
نقشه سایت: (اگر ندارید، خالی رها کنید) 
     
موتورهای جستجو: Google
  Google Image
  Google Mobile
  MSN Search
  Yahoo
  Yahoo MM
  Yahoo Blogs
  Ask/Teoma
  GigaBlast
  DMOZ Checker
  Nutch
  Alexa/Wayback
  Baidu
  Naver
  MSN PicSearch
   
دایرکتوری‌های مسدود شده: مسیر نسبت به ریشه است و باید حاوی یک علامت Slash باشد "/"
 
 
 
 
 
 
   اکنون، فایل robots.txt را در دایرکتوری ریشه خود ایجاد کنید. متن بالا را کپی کنید و در فایل متنی قرار دهید.