درس ششم

در css این امکان وجود دارد که بتوان ظاهر جداول html را اصلاح نمود.

ادامه مطلب...

درس چهارم

به منظور اعمال کردن css روی تگ های html به روش مختلف می توان عمل کرد:

ادامه مطلب...

درس پنجم


خصوصیت Margin در css

با کمک خصوصیت Margin می توان فضای کنار عناصر را حذف کرده و از این طریق فضای بیرون از Border یا لبه ها را تعیین نمود‌. این خصوصیت بدون رنگ و شفاف می باشد.

ادامه مطلب...

درس سوم

عناصری html ی که دارای ld می باشند را می توان در css برای آن ها استایل تعریف کرد. بدین گونه که توسط شناسه یا Id استایلی که تعریف می شود را می توان فقط به یک عنصر اختصاص داد.

ادامه مطلب...