درس چهارم

امکان استفاده از تصاویر در html به شکل های مختلف وجود دارد. تصاویر دارای اهمیت زیادی در تجربه کاربری و سئو هستند و در انتخاب هر تصویر در html لازم است که دقت کافی داشت.

ادامه مطلب...

درس دوم

در این درس با ساختار یک صفحه html آشنا می شویم. اما قبل از اینکه ساختار یک صفحه وب را معرفی کنیم، بهتر است با مفهوم تگ آشنا شویم، تگ ها دارای سه قسمت اصلی هستند که شامل تگ آغازین، محتوای تگ و تگ پایانی می باشند.

ادامه مطلب...

درس سوم

در html با استفاده از روش‌های مختلفی می‌توان برای لینک سازی اقدام کرد. یکی از روش های پرکاربرد در این زمینه استفاده کردن از تگ a می باشد.

ادامه مطلب...

درس اول

زبان html برای نشانه گذاری می باشد و با استفاده از آن می توان قسمت های مختلف را از یکدیگر تفکیک کرد. بنابراین این ویژگی html این امکان را ایجاد می‌ کند که یک صفحه که دارای ویژگی های مختلفی می باشد را تفکیک نمود.

ادامه مطلب...