درس هشتم

کد نویسی html را با استفاده از نرم افزارهای ویرایشگر مختلف، می توان انجام داد. نرم افزارdreamweaver از ویرایشگرهای پر قدرتی است که می ‌توان با استفاده از آن کد نویسی html را انجام داد.

ادامه مطلب...

درس ششم

نحوه ایجاد جداول در سند HTML

در html برای تعریف جدول از تگ <table> استفاده می شود.

ادامه مطلب...

درس هفتم


در html عنوان ها از عناصر با اهمیت می باشند.

ادامه مطلب...

درس پنجم

در صورتی که از اعلان <DOCTYPE!> در ابتدای صفحه استفاده شود، به مرورگر کمک خواهد کرد تا صفحه وب را بهتر و درست تر نشان دهد.

ادامه مطلب...