درس دوم


یک قانون یا Rule در CSS از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:

در css قانون ها دارای دو قسمت گزینشگر یا Selector و اعلان یا Declaration هستند. در هر Declaration یک Property و یک Value وجود دارد.

ادامه مطلب...

درس دهم


در html لیست ها به دو صورت مرتب و نامرتب هستند.

ادامه مطلب...

درس اول

تعریف زبان CSS: زبان css که به آن زبان استایل نویسی نیز گفته می شود، مخفف عبارت Cascading Style Sheets می‌باشد و از هسته های اصلی برای طراحی صفحات وب به شمار می‌آید.

ادامه مطلب...

درس نهم

تقریبا در تمام صفحات وب می توان لینک ها را مشاهده کرد. کاربران با استفاده از لینک ها می‌توانند از یک صفحه به صفحه دیگری کلیک نمایند.

ادامه مطلب...