بلاگ بلاگ

KPI چیست

KPI چیست

KPI چیست، شاخص کلیدی عملکرد، یک معیار برای سنجش موفقیت هر کسب‌و‌کاری است. بنابراین ساختن آن می‌تواند شما را یک گام به اهداف خود نزدیک‌تر کند. شاخص کلیدي عملکرد، یک متغیر قابل اندازه‌گیری می باشد که نشان می دهد یک شرکت تا چه اندازه به اهداف کلیدی خود نزدیک شده است. KPI عملکردهای مهم و اساسی شرکت را ارزیابی می‌کند. درواقع سازمان‌ها از این شاخص برای ارزیابی موفقیت‌هایی استفاده می‌کنند که آن‌ها را یک قدم به اهدافشان نزدیک‌تر می‌کند. شاخص KPI برای تمامی صنایع، سازمان‌ها و حتی کارهای شخصی می‌تواند استفاده شود. این شاخص باید در دوره‌های زمانی مشخص ارزیابی و با معیارهای عملکرد در زمان گذشته مورد مقایسه قرار بگیرد.