بلاگ بلاگ

سئو یا ادوردز

سئو یا ادوردز

سئو یا ادوردز؟ سوالی که چند وقتی است ذهن همه را به خود مشغول کرده است. برای پاسخ دادن به این سوال باید ابتدا با تعریف سئو و ادوردز و مزایا و معایب هر یک آشنا شوید، تا بتوانید تشخیص دهید که کدام روش SEM (بازاریابی در موتورهای جستجو) برای وب سایت شما مفیدتر خواهد بود.