بلاگ بلاگ

تفاوت بین طراحی UX و UI

تفاوت بین طراحی UX و UI

تفاوت بین طراحی UX و UI، همه ما در مکالمات روزمره خود راجع به حروف اختصاری تکنولوژی های جهان شنیده ایم. بحث در مورد UI (User Interface) رابط کاربری ضعیف یک وب سایت یا (User Experience) UX تجربه کاربری عالی یک محصول را شنیده ایم. آیا این یک زبان محرمانه است که شما هرگز به آن دسترسی نخواهید داشت؟ آیا مردم فقط به خاطر عامیانه بودنش این واژه ها را بکار می برند. خب، احتمالا بله به قسمت دوم جمله، و نه را برای بقیه جمله در نظر بگیرید. در ادامه یاد می گیریم که این اصطلاحات چه معنایی دارد، کدام یک بهتر است؟ و چگونه می توان یک طراح UX یا طراح UI شد.