بلاگ بلاگ

تاثیر لینک سازی داخلی بر سئو

تاثیر لینک سازی داخلی بر سئو

تاثیر لینک سازی داخلی بر سئو، هدف از لینک سازی داخلی در وب سایت این است که خزنده ها یا ربات های گوگل، با بررسی لینک های داخلی سایت شما وقت بیشتری را برای بررسی مطالب سایت شما بگذراند و در نتیجه ساختار سایت تان را بهتر درک کنند. وقتی که خزنده گوگل صفحات سایت شما را به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه بررسی می کند، با دیدن هر لینک داخلی به صفحه دیگری از سایت شما که به همان مطلب مرتبط است می رود و این باعث می شود که مطالب بیشتری را درباره آن موضوع یاد بگیرد.