بلاگ بلاگ

Api چیست

گوگل Api چیست | مشهورترین API

گوگل Api چیست | مشهورترین API | API در ایران ، API مخفف سه کلمه ی Application Programming Interface است و در زبان فارسی به رابط کاربری برنامه نویسی معنی می شود.