بلاگ بلاگ

سئو

سئو

سئو برای افزایش فروش است. سئو ای که باعث افزایش فروش یک شرکت یک فروشگاه و هر سایت دیگری نشود سئو نیست یک کار فرسایشی برای کسب جایگاه است. سئو جایگاه یک گوگل نیست. سئو هنر دیده شدن در بهترین جا برای فروش است. از سئو برای فروش بیشتر استفاده کنید نه برای دیده شدن درد دید رقبا ! رقبا شمارا می بینند پس نیازی به صرف هزینه و افزایش جایگاه سایت خود ندارید.