ممنون از متن خوبتون مطمئنا حمایت از صنایع دستی خیلی می تونه کمک کننده باشه برای اینکه مردم بیشتر با صنایع دستی آشتی کنن.