ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
دلیل باز نشدن سایت با WWW

تنظیمات باز شدن سایت با WWW یا بدون WWW، یکی از بزرگترین چالش های گوگل وبمستر باز شدن سایت با www یا بدون www میباشد این امر مهم بقدری چالش بر انگیز است که گوگل وبمستر در اولین ایمیل پس از معرفی سایت به وب مستر تولز از شما میخواهد که سایت را

در هر دو حال معرفی نمایید ما برای راحتی کار شما عزیزان پیشنهاد بهتری داریم .

توجه کنید این کار تاثییر مستقیم بر سئو شما دارد.

برای لود شدن سایت فقط با www کافی است کد زیر را در فایل .htaccess و در مسیر روت سایت قرار دهید :

 

# Replace ‘domain.com’ with your domain name

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^([a-z.]+)?domain\.com$ [NC]RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]RewriteRule .? http://www.%1domain.com%{REQUEST_URI} [R=301,L]

 

برای لود شدن سایت فقط بدون www کافی است کد زیر را در فایل .htaccess و در مسیر روت سایت قرار دهید :

 


# Replace ‘domain.com’ with your domain name

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(([a-z0-9_]+\.)?domain\.com)$ [NC]RewriteRule .? http://%1%{REQUEST_URI} [R=301,L

خوب مشکل حل شد

اگر راه حل بهتر و ساده تری دارید در پاییین مقاله قرار دهید

 

1000 کاراکتر باقیمانده است


Top